Vuosterávdnjái

Deanuleagis sámástit -prosjektet utvikler et helt nytt Vuosterávdnjái-læringsspill, virtuelle Tanadalen, der deltakeren lærer samisk, tradisjoner og å kjenne stedene i Tanadalen.

Vuosterávdnjái-spillets (no. Motstrøms) mål er å vandre og å klare seg i Tanadalen. Spilleren treffer på mange slags hendelser og utfordringer der spilleren kan vise sine kunnskaper i samisk språk, kultur, tradisjoner og geografi.

Fagfolk innen mange temaer er med

Læringsspillets tekniske side utføres av Kajaani høgskole Clever Simulation Entertainment -utviklingsgruppe. Utsjok kommune og Samisk nærings- og utredningssenter SEG utvikler spillets innhold sammen med fagfolk innen samisk pedagogikk.

Med på planleggingen er også to referansegrupper; ungdom og lærere. Spillets innhold utvikles blant annet gjennom ulike pilotprosjekter, gruppearbeid, språkleirer og gjennom intervjuer av eldre personer.

I tillegg gjennomgås pilotprosjektene av ungdommene i referansegruppa, som lønnes av prosjektet både på finsk og norsk side.

Den virtuelle Tanadalen?

Spillet inneholder både eksisterende steder i Tanadalen og også imaginære miljøer som er funnet opp.

Stedene i Tanadalen utvikles etter tredimensjonale referansebilder, dronebilder, geografiske laserdata og ved fotogrammetri. I spillet er blant annet steder i naturen i Tanadalen, bygder, gammeplasser og tettsteder. Spillmiljøet utvikles i Unreal Engine spillmotor og gjennom C++-programmering, og dette utvikles som grunnlag for Pcer.

Til bruk for alle

Spillet kan lastes ned gratis til egen PC. Målet er at dette spillet også benyttes i undervisningen i fremtida. Spillmiljøets grafiske grensesnitt og annet innhold utvikles slik at så mange som mulig skal kunne spille.

Vuosterávdnjái-spillets planarbeid startet i april 2019 og spillet ferdigstilles 2022.