Finansierings- og prosjektpartnere

Prosjektets finansiører

Deanuleagis sámástit -prosjektets totale budsjett er 1 009 245 euro.

Prosjektet finansieres av Interreg Nord (EAKR), Lapin liitto, Utsjok kommune, KAMK, SEG og Sametinget i Norge.

Prosjektets partnere

Utsjok kommunes formål i prosjektet er å forme og utvikle språkanbefalingstiltakene og spre kunnskap, utvikle virtuelle språkscener/språkarenaer og utvikle fjernundervisningens metode og arbeidsmåte. Med prosjektet vil vi styrke også ikke samiskspråklige personers samisk kunnskaper og slik støtte samisk språkbruk i hele det samiske språksamfunnet. Utsjok kommune har gjennomført mange prosjekter og kommunen har sterk kunnskap om prosjektarbeid. Samisk musikkakademi og Giellagárdi-språksentret holder til i Áilegas-senter i Utsjok kirkested og sammen skaper de et sterkt samisk språklig arbeidsmiljø.

Kajaani yrkesskole utfører arbeidet gjennom spillutviklingsgruppa Clever Simulation Entertainment -spillutviklingsgruppe lager prosjektets virtuelle læringsmiljø “Vuosterávdnjái”, hvor hovedmålet er å undervise samisk språk og -kultur til spillere på en interessant måte. Gruppen er veldig glad i å ha muligheten til å bevare Tanadalens samiske språk, kulturarv og omgivelser, og også å ha muligheten til å utvikle nye verktøy for samisk undervisningen.

Samisk nærings- og utviklingssenter (SEG) er et samisk konsulentfirma som tilbyr tjenester innen prosjektledelse, utrednings- og planarbeid og prosessledelse. Visjon til SEG er å styrke Sápmi med innovative løsninger. I prosjektet bidrar SEG å utvikle innovative og grenseoverskridende språkbruksarenaer. Tana samiske språksenter er også en del av virksomhet til SEG, som har en sterk og viktig rolle i vitalisering av samisk språk i Tana kommune. Tana samiske språksenter har bidratt særlig til utvikling av språkleirtiltaket og tilbyr støtte til utfordringer knyttet til flerspråklighet blant annet via Bluč.