Deanuleagis sámástit -prosjektet

Hva førte til ideen om å opprette prosjektet Deanuleagis sámástit? Hva gjør vi i praksis? Hvorfor nettopp Tanadalen?

Bakgrunn

Det er snakk om Interreg Nord prosjektet (2/2020–9/2022), som er et samarbeidsprosjekt mellom Utsjok kommune, Samisk nærings- og utredningssenter (SEG) og Høyskolen i Kajaani (KAMK). Målet med prosjektet er å ta være på samisk Tanadalens og tradisjonellkunnskap.

Det blir færre tradisjonelle sammenhenger for bruk av samisk språk, noe som er særlig viktig for barn og unge, samisk språk blir taperen i nåtidige arenaer hvor språk brukes. Vi må uavbrutt kjempe for vern og revitalisering av vårt gullspråk.

Tanadalen og Tanavassdraget er en av kjerneområdene for samisk språk. I området Tanadalen og Tanavassdraget snakkes de østlige dialektene av nordsamisk. Området har et rikt språk når det gjelder ordforråd og uttrykk. Det er ikke bare mange talemåter til å beskrive naturen på, men talemåtene beskriver også folks væremåte og gjøremål. Mens man ferdes langs Tanadalen, så kan man oppdage et mangfold av ulike dialekter. Dialektene i området blir delt inn i fire grupper, nedenfra og oppover: Seida-Bonakas, Skiippagurra-Polmak, Nuorgam-Sirbma-Utsjok og Øvre-Tana; den siste gruppen regnes også til språkformene i Karasjok og Anarjohka. Denne hovedinndelingen viser allikevel ikke hvordan det særegne ved språket til hver bygd og nesten hver slekt.

Årstidene og dets tilhørende arbeidsoppgaver er en viktig del av Tanadalens kultur, og språket bærer også preg av det. Det er mange musikere og forfattere som har hatt og har lokaltilhørighet hit, som fortsetter med tradisjonen til dyktige fortellere og joikere. I området finnes det mange fortellinger og spesielle stedsnavn, som barn og unge bør lære og høre om.

Tana og Tanavassdraget er levegrunnlaget for området – næringer og samferdsel. Tanaelven har forenet folket etterpå også, etter at riksgrensene ble trukket opp etter Tanaelven tvers gjennom lokalsamfunnene. Anarjok og Karasjok forenes til Tanaelven, som renner nedover de 25 milene til Tanafjorden. Tanaelvens største sideelver er Utsjok og Polmakelven.

Som sagt, Tanadalen er et betydelig område for at nordsamisken skal overleve. Lokale samer har en sterk felles historie på begge sider av dagens riksgrense. Det gir et naturlig grunnlag for å ta vare på vårt språk og kultur. Det har gitt iden til prosjektet Deanuleagis sámástit – snakke samisk i Tanadalen!

Prosjektets fem hovedformål:

 1. Utsjoks Giellagárdi-språksenter og Tanadalens språksenternettverk
  Hovedformål med prosjektet er å grunnlegge et samisk språksenter I Utsjok, Giellagárdi. Språksentervirksomhet har en lang historie på Norsk side av Sameland, men på finsk side av Sameland finnes det ikke noen ennå. Prosjektet fremmer også språksenternettverket i Tanadalen. Språksentrene kan gjennom samarbeid utvikle samisk i Tanadalen og man kan utveksle erfaringer til hverandre. Prosjektet lager en bakgrunns utredning av språksenternettverket og en samisk revitaliseringsplan. Prosjektet formidler samisk tiltak over riksgrensen. Det støtter også kommuner i området for å fremme samisk kommunikasjon.
 2. Virtuelt lærespill ”Vuosterávdnjái”
  Prosjektet produserer en helt ny opplærings plattform Å snakke samisk i Tanadalen, om tradisjonellkunnskap og kjennskap til områdene. Det gjelder Mot strømmen begrepet i spillverden, som det er mulig å spille på datamaskin og som er ment å kunne brukes bl.a. i skolen. Spillet produseres i samarbeid med høgskolen i Kajaani. Spillets pilot testes på begge siden av grensen.
 3. Fjernundervisning
  Prosjektet støtter og utvikler samisk fjernundervisning sammen med lærerne. Prosjektet gir til samisk fjernundervisnings elever rundt om i Finland (2) språk-kulturuker i Utsjok.
 4. Samiske tiltak
  Prosjektet tilbyr tiltak for befolkningen i Tanadalen. Formål med tiltakene er å tilby mere samiske arenaer til befolkningen i Tanadalen på begge sider av riksgrensen for å forene folk. Målet er å lage og tilby spesielt nymotens, innovative tiltak. Prosjektet har tiltak for alle aldersgrupper både til morsmål og fremmedspråklige. Planen er å ordne blant annet språkleirer, gruppeaktiviteter og arrangementer, som har temaer som er valgt ut av befolkningen i Tanadalen for eksempel filmer, teater og sport eller eSport. Et av formålene er å utvikle en samisk ambulerende ungdomsaktivitet i Tanadalen. Tana samiske språksenter utvikler i prosjektperioden også sin innovative språkmaskot ”Bluč”.
 5. Flerspråklig rådgiving
  Prosjektet utvikler og begynner å tilby flerspråkligrådgiving til familier i Tanadalen, fritidsaktiviteter og til fagarbeidere, som jobber med barn og ungdommer. Prosjektet produserer informasjonsmateriell om flerspråklighet på sin nettside og sosiale kanaler, lager undervisningspakker til fagarbeidere i barnehager og skoler, arrangerer to (2) seminarer og tester ut grenseoverskridende samarbeids metoder. Prosjektet utvikler språkrådstiltak for Utsjok og Tana kommuner.

Prosjektet ønsker å oppnå:

At man får et fungerende språksenternettverk i Tanadalen, som i skal styrke samisk i området gjennom samarbeid og skal gi mer forståelse av kulturarven i området.

Hvis du er interessert å vite mer om vårt tiltak, følg oss på Facebook og Instagram!