Presentasjon

Giellagárdi er språksenteret i Utsjok, som Deanuleagis sámástit -prosjektet grunnlegger i 2022 i Áilegas-senteret i Utsjok.

Språksenteret Giellagárdi blir Utsjok kommunes samiskspråklige senter. Giellagárdi tilbyr tjenester, aktiviteter og arrangement på samisk og støtter Utsjok kommune i arbeidet med å styrke samisk i kommunen.

Til vår virksomhet hører blant annet:

  • kurs og opplæring
  • språkveiledning på samisk og veiledning i saker angående flerspråklighet
  • oversettelses- og tolketjenester
  • grenseoverskridende samiskspråklige aktiviteter og fritidsaktiviteter
  • utvikling til samisk fjernundervisning
  • virtuelt lærespill ”Vuosterávdnjái”

Merk. Alle tjenester ikke tilgjengelig ennå. Ta kontakt med oss, hvis du trenger hjelp og vi ser hva vi kan gjøre!

Hvorfor ”Giellagárdi”?

Giellagárdi-navnets to ord, språk og hage, inneholder mange slags betydninger fra reindrifta til snarefangst, som er viktige tradisjoner i Tanadalen. ”Språk” viser naturligvis også til språksenterets viktigste oppgave i forhold til samisk.

Vil du vite mer om våre tjenester?

Kontakt oss her!