Deanuleagis sámástit
  • Grenseoverskridende Interreg Nord -prosjekt
  • Tidsrom: 2020–2022
  • Prosjektpartnere: Utsjok kommune, Samisk nærings- og utredningssenter, Høgskolen i Kajaani
  • Slogan: ”Grenseløst språk til grenseløse folk”
  • Prosjektet ønsker å oppnå: At man får et fungerende språksenternettverk i Tanadalen, som i skal styrke samisk i området gjennom samarbeid og skal gi mer forståelse av kulturarven i området
Hovedaktiviteter
  • Vi tar vare på samisk språk, kultur og tradisjonell kunnskap i Tanadalen
  • Vi tilbyr samiskspråklige aktiviteter til folk i Tanadalen på tvers av landegrensene
  • Vi etablerer Giellagárdi-språksenter i Utsjok og utvikler språksenternettverket i Tanadalen
  • Vi produserer et lærespill til samisk som heter Vuosterávdnjái
  • Vi styrker samisk fjernundervisning