Ovdanbuktin

Giellagárdi lea sámi giellaguovddáš, man Deanuleagis sámástit -prošeakta vuođđudii giđđat 2022 Ohcejohkii. Prošeavtta kanálat (neahttasiidu ja some-konttut) rivdet Giellagárddi kanálan dasto, go giellaguovddáš doaibmagoahtá olles leavttuin.

Giellagárddis šaddá Ohcejoga gieldda sámegielat doaimmaid guovddaš. Giellagárdi fállá bálvalusaid, doaimmaid ja dáhpáhusaid sámegillii ja doarju Ohcejoga gieldda sámegiela nannemis.

Min doaimmaide gullet earret eará:

  • kurssat ja skuvlejumit
  • giellarávvehat sámegillii ja máŋggagielatvuhtii guoskevaš áššiin
  • jorgalan- ja dulkonbálvalusat
  • rájá rasttildeaddji sámegielat dáhpáhusaid ja asttuáiggedoaimmaid lágideapmi
  • sámegiela gáiddusoahpahusa ovddideapmi
  • virtuála Vuosterávdnjái-oahppanspeallu

Fuom. Buot bálvalusat eai leat vuos fidnemis. Váldde minguin oktavuođa, jos dárbbašat veahki de geahččat, maid mii sáhttit bargat!

Manin ”Giellagárdi”?

Giellagárddi namas guktot oasit, sihke ”giella” ja ”gárdi”, sisttisdollet máŋggalágan mearkkašumiid, mat laktásit boazobargguide ja rievssatgárdumii, mat leat dehálaš árbevierut Deanuleagis. ”Giella” čujuha dieđusge maiddái giellaguovddáža dehálamos bargui sámegiela ovdii. Sáhtát lohkat nama birra eambbo dákko.

Hálidatgo diehtit eambbo min bálvalusain?

Váldde minguin oktavuođa dákko!