Jorgalan- ja dulkonbálvalusat

Dárbbašivččetgo sámegiela jorgalan- ja dulkonbálvalusaid, muhto it dieđe, gos daid fidnešit? Váldde minguin oktavuođa dahje sáddes dieđu dákko!

Oahpásmuva maid Suoma Sámedikki listui jorgaleaddjiin ja dulkkain dáppe.