Vuosterávdnjái

Deanuleagis sámástit -hanke tuottaa aivan uudenlaisen Vuosterávdnjái-tietokonepelin, virtuaalisen Tenonlaakson, jossa seikkaillessaan pelaaja oppii saamen kieltä, perinnetietoa sekä paikallistuntemusta.

Luonnoskuvia Vuosterávdnjái-pelin osasista.

Vuosterávdnjái-nimisen (suom. Vastavirtaan) pelin ideana on kulkea ja pärjätä Tenonlaaksossa. Pelaaja kohtaa monenlaisia seikkailuja ja haasteita, joiden kautta hän pääsee näyttämään osaamistaan saamen kielessä ja kulttuurissa – ja oppimaan lisää.

Tavoitteena on pelimäisin keinoin opettaa saamen kieltä ja kulttuuria sekä edistää perinnetiedon ja paikallistuntemuksen osaamista.

Mukana asiantuntijoita monilta eri aloilta

Opetuspelin tekninen osuus toteutetaan Kajaanin ammattikorkeakoulun alaisuudessa toimivan Clever Simulation Entertainment -kehitystiimin toimesta. Utsjoen kunta ja Saamelainen elinkeino- ja konsulttitoimisto SEG toimivat pelin sisällöllisinä asiantuntijatahoina, saamelaispedagogiikan asiantuntijoina sekä sisällöntuottajina.

Pelisuunnittelussa ovat mukana myös kaksi asiantuntijaryhmää: nuoret ja opettajat. Pelin sisältöä tuotetaan toteuttamalla muun muassa sisällöntuotantoon liittyviä pilotteja ja työpajoja sekä tuottamalla materiaalia muun muassa kielileirien ja ikäihmisten haastattelujen kautta.

Lisäksi pelin pilotteja testaavat hankkeen palkkaamat saamelaiset asiantuntijanuoret sekä Suomen että Norjan puolella.

Virtuaalinen Tenonlaakso?

Peli sisältää sekä oikeita Tenonlaaksossa sijaitsevia kohteita että kuvitteellisia ympäristöjä.

Tenonlaakson eri kohteita 3D-mallinnetaan referenssivalokuvia, dronekuvausta, maastoalueen laserdataa sekä fotogrammetriaa hyväksikäyttäen. Peliympäristöä varten toteutetaan muun muassa Tenonlaaksoon sijoittuvia luontoympäristöjä, maasto- ja kyläkohteita sekä asutuskeskuksia.

Peliympäristö kehitetään Unreal Engine pelimoottorin ja C++-ohjelmoinnin avulla, ja se toteutetaan PC-alustalle.

Kaikkien käyttöön

Peli tulee olemaan vapaasti ja ilmaiseksi ladattavissa omalle tietokoneelle. Tarkoituksena on, että peliä hyödynnetään tulevaisuudessa myös muun muassa kouluopetuksessa. Peliympäristön graafinen ilme ja muu toiminnallisuus toteutetaan niin, että peli on pelattavissa mahdollisimman laajan pelaajajoukon toimesta.

Vuosterávdnjái-pelin kehitystyö aloitettiin huhtikuussa 2019 ja se valmistuu loppuvuonna 2022.