Utsjoen uusi kielikeskus saa nimekseen "Giellagárdi" – nimikilpailu tuotti hyvää satoa

Deanuleagis sámástit -hankkeen nimikilpailuun toimitettiin määräajassa 13 ehdotusta, joista projektihenkilöstön suosikiksi nousi “Giellagárdi” sen monien, Tenonlaaksoon sopivien merkitysten vuoksi.

Giellagárdi perustetaan Utsjoen kirkonkylän Ailigas-keskukseen, josta tulee Utsjoen kunnan saamenkielisen toiminnan keskus.

Utsjoen uuden kielikeskuksen nimeksi on valittu “Giellagárdi”.

Deanuleagis sámástit -hanke perustaa vuonna 2021 Utsjoen kirkonkylän Ailigas-keskukseen saamen kielikeskuksen, ja etsi sille sopivaa nimeä nimikilpailun avulla. Kilpailuun saapui määräajassa 14.12.2020–10.1.2021 kaikkiaan 13 ehdotusta, joista projektihenkilöstön suosikiksi nousi “Giellagárdi” sen monien, Tenonlaaksoon sopivien merkitysten vuoksi.

– Monien hyvin ehdotusten joukosta “Giellagárdi” oli suosikkimme. Nimi oli hyvin perusteltu, se on helppo muistaa, kirjoittaa ja ääntää, ja se on looginen. Giellagárdi sopii hyvin seudun ihmisten kieleen ja mieleen, pohtii Deanuleagis sámástit -hankkeen projektipäällikkö Kati Eriksen.

Viittaa monella tapaa Tenonlaaksoon

Nimikilpailun voittaja, Giellagárdi-nimeä ehdottanut Mira Rauhala Oulusta oli huomannut nimen yllättävän monet merkitykset sitä pohtiessaan.

Saamenkielisen Giellagárdi-nimen molemmat osat, sekä “giella” että “gárdi”, sisältävät lukuisia merkityksiä, jotka liittyvät muun muassa poronhoitoon ja riekonpyyntiin, jotka ovat tärkeitä perinteitä Tenonlaaksossa (suom. giellat/gárdut = pyytää ansalla, virittää ansa, giella = ansa, silmukka-ansa, suopungin sarvikiela, gárdi = riekonansarivi, kaarre, poroaita). “Giella” (suom. kieli) viittaa luonnollisesti myös kielikeskuksen tärkeimpään työhön saamen kielen hyväksi.

Saamenkielinen toiminta kootaan Giellagárdin katon alle

Giellagárdistä tulee Utsjoen kunnan saamenkielisen toiminnan keskus. Giellagárdi tarjoaa palveluita, toimintaa ja tapahtumia saamen kielellä sekä tukee Utsjoen kuntaa saamen kielen vahvistamisessa.

Tämänhetkisten suunnitelmien mukaan Giellagárdin toimintaan kuuluisi muun muassa pitää kursseja ja koulutuksia, tarjota neuvontaa saamen kieleen ja monikielisyyteen liittyvissä asioissa, hoitaa käännös- ja tulkkauspalveluita sekä järjestää rajat ylittäviä saamenkielisiä tapahtumia ja vapaa-ajan toimintaa. Voit tutustua toimintaan tarkemmin tästä.

Keskus tekee paljon yhteistyötä myös seudun muiden kielikeskusten kanssa yli valtioiden rajan. Yksi lähimmistä yhteistyökumppaneista on Taanan kunnan kielikeskus, Deanu giellagáddi (suom. Taanan kieliranta) – ja jo senkin puolesta “Giellagárdi” kuulostaa projektipäällikön korvaan erityisen luontevalta nimeltä Utsjoen kielikeskukselle.

– Giellagáddi ja Giellagárdi, kuin kaksoset!, Kati Eriksen naurahtaa.

Deanuleagis sámástit -hanke kiittää kaikkia nimikilpailuun osallistuneita!


Muita uutisia