Saamenkielisille lapsille alkaa syksyllä oma pelikoulu netissä – Ilmoita lapsen kiinnostuksesta nyt!

Deanuleagis sámástit -hanke ja School of Gaming -pelikoulu ovat tänä keväänä pilotoineet saamenkielistä pelikoulutoimintaa Tenonlaakson lasten keskuudessa. Toiminta on ollut niin suosittua, että ensi syksynä pelikerhoja on tarkoitus tarjota kaikille saamenkielisille lapsille.

School of Gamingin saamenkieliset pelikasvattajat Hánsa Ravna-Pieski ja Niki Rasmus ovat tyytyväisiä kevään pelikerhoihin. He ovat toimineet Tenonlaakson lasten opettajina ja oppaina pelimaailmassa.

Saamenkielisille lapsille alkaa syksyllä 2021 oma pelikoulu netissä!

Deanuleagis sámástit -hanke ja School of Gaming -pelikoulu (SOG) ovat tänä keväänä pilotoineet kolme saamenkielistä pelikerhoa Tenonlaakson lasten keskuudessa. Pelikerhot ovat olleet Minecraft-kerhoja, 7–8-vuotiaille tarkoitettu Kuutiopään elämää sekä yli 9-vuotiaille tarkoitettu Matkalla Minecraft-mestariksi. Jokaiseen kerhoon on osallistunut viikoittain toistakymmentä saamenkielistä lasta Tenonlaakson alueelta sekä Suomesta että Norjasta.

Kerhot ovat olleet niin suosittuja, että olemme päättäneet jatkaa niitä syksyllä – ja samalla laajentaa toimintaa kaikkien saamenkielisten lasten saataville!

“Pelikasvatus kuuluu kaikille, myös saamenkielisille lapsille”

School of Gaming on tarjonnut lapsille ja nuorille pelikoulutoimintaa netissä noin vuoden ajan, ja tarjoaa tällä hetkellä kerhoja jo kuudella kielellä: pohjoissaamen lisäksi suomeksi, ruotsiksi, englanniksi, espanjaksi sekä viittomakielellä.

SOG:n rehtori, “reksi”, on erittäin tyytyväinen siihen, että koulu on voinut tarjota omakielistä toimintaa nyt myös saamenkielisille lapsille.

– Yhden sloganimme mukaan pelikasvatus kuuluu kaikille, ja näin ollen tietenkin myös saamen kieltä puhuville lapsille, School of Gamingin reksi Mikko Perälä kertoo.

School of Gamingin reksi Mikko Perälä näkee tärkeänä, että myös vähemmistöön kuuluvat lapset saavat vapaa-ajantoimintaa omalla kielellään. Kuva: SOG

Pelikerhoissa lapset seikkailevat yhdessä muiden kerholaisten kanssa ammattimaisen pelikasvattajan johdolla. Kerhot eivät ole kuitenkaan pelkkää pelaamista. SOG:n kerhojen kasvatuksellisia tavoitteita ovat muun muassa uusiin kavereihin tutustuminen, sosiaalisten suhteiden ylläpito, verkkokäyttäytyminen, tunnetaidot, yhdessä oppiminen, yhteistyö, itsetuntemus sekä kommunikaatiotaidot.

Yksi tärkeä tavoite on myös luoda lapsille turvallinen ympäristö, jossa he pääsevät tutustumaan toisiinsa pitkienkin välimatkojen takaa.

– On ollut upeaa nähdä, kuinka lasten välille syntyy aitoja ystävyyssuhteita etäisyyksistä huolimatta ja kuinka haja-asutusalueiden lapset kokevat pääsevänsä osallisiksi samoihin mahdollisuuksiin kuin isoissa kaupungeissa asuvat, Perälä jatkaa.

Valtionrajat ylittävissä pelikerhoissa kieleksi valikoituu luonnollisesti saame

Pelit kiinnostavat lapsia ja nuoria, ja sen vuoksi on tärkeää tarjota tällaista toimintaa myös saameksi, näkee Deanuleagis sámástit -hankkeen projektipäällikkö Kati Eriksen.

Tenonlaakson lasten pelikerhoihin on tänä keväänä osallistunut lapsia niin Suomesta kuin Norjasta. Sillä on ollut myönteinen vaikutus lasten saamen kielen käyttöön.

Deanuleagis sámástit -hankkeen projektipäällikkö Kati Eriksen iloitsee kevään kerhopilottien tuloksista. “Kerhot onnistuivat yli odotusten”, Eriksen kertoo. Kuva: Sonja Sistonen / Utsjoki

– Meidän kerhoissamme on ollut osallistujia, gamereita, kummaltakin puolen rajaa. Näiden lasten ainut yhteinen kieli on saamen kieli, jonka vuoksi siitä on muodostunut hyvin luonnollisesti myös heidän kerhokielensä.

Yhä useampi lapsi ja nuori oppii tänä aikana esimerkiksi englantia pelaamalla netin välityksellä ympäri maailmaa asuvien pelikavereiden kanssa. Tätä on käytetty mallina myös Tenonlaakson pelikerhopiloteissa.

– Käytämme täysin samaa logiikkaa saamen kielen suhteen, Kati Eriksen kertoo.

Kerro lapsen kiinnostuksesta syksyn kerhoihin nyt!

Deanuleagis sámástit -hankkeen ja SOG:n tarkoituksena on tarjota saamenkielisiä pelikerhoja ensi syksynä mahdollisuuksien mukaan kaikille saamenkielisille lapsille.

Jos lapsesi on kiinnostunut syksyn 2021 pelikerhoista, täytä sähköinen lomake SOG:n nettisivulla 31.7. mennessä! Huom. Syksyn kerhot saattavat olla kuukausimaksullisia. Kerromme lisää, kun rahoitustuet selviävät. Ilmoita lapsesi kiinnostuksesta kerhoihin siitä huolimatta, lomakkeen täyttäminen ei sido sinua mihinkään!

School of Gaming etsii myös lisää saamenkielisiä pelikasvattajia. Jos olet saamenkielinen ihminen, kiinnostunut hankkimaan lisätienestiä sekä pidät lasten kanssa työskentelemisestä, jätä hakemuksesi SOG:n nettisivulla!

 

Lisätiedot:

Deanuleagis sámástit -projektipäällikkö Kati Eriksen

kati.eriksen@utsjoki.fi

+358 40 594 5060

 

School of Gaming

kanslia@sog.gg

 

Deanuleagis sámástit on kaksivuotinen (2020–2022) Interreg Pohjoinen -hanke, joka pyrkii vahvistamaan pohjoisen Tenonlaakson saamen kieltä, kulttuuria ja perimätietoa muun muassa monenlaisella saamenkielisellä ja rajat ylittävällä vapaa-ajan toiminnalla.Eará ođđasat