Deanuleagis sámástit tarjoaa Utsjoen koulujen ja etäopetushankkeen opettajille koulutuksia saamen kielen didaktiikasta – menetelmiä siihen, kuinka aktivoida saamea toisena kielenä opiskelevan oppilaan suullista kielitaitoa oppitunneilla

Koulutukset pitää Taanan Saamelaiskoulun opettaja Ellen Ravna sekä omien kokemustensa että Pro gradu -tutkimuksensa pohjalta.

Taanan Saamelaiskoulun opettaja Ellen Ravna piti ensimmäisen koulutuksensa Utsjokisuun koulun opettajille maanantaina 17.5. Sámi musihkkaakademiijan tiloissa. Kuva: Laura Arola / Deanuleagis sámástit

Deanuleagis sámástit -hanke järjestää tällä ja ensi viikolla Utsjoen kunnan sekä Saamen kielten etäopetushankkeen opettajille koulutuksia saamen kielen didaktiikasta.

Koulutukset pitää Taanan Saamelaiskoulun opettaja Ellen Ravna. Ravna luennoi opettajille muun muassa siitä, kuinka keskusteluja voi käyttää kielenopetuksessa apuna silloinkin, kun oppilas ei vielä osaa kieltä kovin hyvin. Ensimmäinen koulutus pidettiin Utsjokisuun koulun opettajille tänään maanantaina 17.5. Sámi musihkkaakademiijan tiloissa.

Luennot pohjautuvat sekä Ravnan omiin kokemuksiin opettajana että hänen Pro gradu -tutkimukseensa Gáidosis lahkoneamen sámástangoahtái – Nuppigiela oahppi sártnodeapmi oahpaheaddjiin gáiddusoahpahusas (suom. Etäältä lähestymässä saamen puhumisen kotaa – toisen kielen oppilaan keskustelut opettajan kanssa etäopetuksessa).

“Sámástangoahti”, saamen puhumisen kota, on didaktinen malli, jonka pohjalta opettaja voi järjestää kommunikaatiotoimintaa niin, että saamea toisena kielenä opiskelevan oppilaan saamen puhuminen lisääntyy oppitunnin aikana. Mallista on apua myös äidinkielisten lasten opetuksessa, koska saamen opetuksen lapsilla on hyvin vaihtelevat kielitaustat.

– Meidän pitäisi useamminkin päästä jakamaan kokemuksiamme, materiaalejamme sekä työvälineitämme saamelaisopettajien kesken, myös rajan yli, Ellen Ravna toteaa.

Deanuleagis sámástit -hanke tarjoaa seuraavan koulutuksen opettajille etänä maanantaina 24.5.Muita uutisia