Deanuleagis sámástit
  • Rajat ylittävä Interreg Pohjoinen -hanke
  • Aika: 2020–2022
  • Toteuttajat: Utsjoen kunta, Saamelainen elinkeino- ja konsulttitoimisto, Kajaanin ammattikorkeakoulu
  • Slogan: “Rajaton kieli rajattomille ihmisille”
  • Lopputulos: Tenonlaaksossa toimii kielikeskusten verkosto, joka tukee alueen saamen kielen vahvistumista sekä lisää paikallisen perimätiedon tuntemusta
Päätoimenpiteet
  • Vahvistamme Tenonlaakson saamen kieltä, kulttuuria ja perimätietoa
  • Tarjoamme Tenonlaakson ihmisille rajat ylittävää saamenkielistä toimintaa
  • Perustamme Utsjoelle Giellagárdi-kielikeskuksen ja kehitämme Tenonlaakson kielikeskusverkostoa
  • Tuotamme saamenkielisen Vuosterávdnjái-tietokonepelin
  • Vahvistamme saamen kielen etäopetusta

Ajankohtaista

Tenonlaaksossa tapahtuu