Dáhpáhuskaleandar

Buresboahtin Deanuleagi dáhpáhuskaleandarii! Kaleandarii čohkkejuvvojit Deanuleagis sámástit -prošeavtta iežas dáhpáhusaid lassin maiddái Deanuleagi eará doaibmiid, ovdamearkka dihte giellaguovddážiid, servviid ja gielddaid, doaimmat.

Deanuleagi doaibmi! Hálidatgo almmuhit iežat sámegielat dáhpáhusa dahje doaimma dán siiddus? Daga dan Almmut dáhpáhusa -siiddus!
borgemánnu 24, 2021 - juovlamánnu 21, 2021
Suoma áigi 19:30 - 21:00 maŋŋebárga
Virtuáladáhpáhus

Sámegiel neahttayoga

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit
Oktavuohtaolmmoš: samastit@utsjoki.fi
Deanuleagis sámástit -prošeavtta sámegiel neahttayogat leat nuvttá ja rabas buohkaide, ja heivejit maid easkaálgiide.
čakčamánnu 7, 2021 - juovlamánnu 14, 2021
Suoma áigi 17:00 - 18:30 maŋŋebárga
Ohcejohka

Sámegiel álšasále Ohcejogas

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit
Oktavuohtaolmmoš: Kati Eriksen, kati.eriksen@utsjoki.fi, 040 594 5060
Sámegiel álšasáles beassá sihke hárjehallat ja sámástit ovttas earáiguin. Álšasálebottut leat oaivvilduvvon sihke eatni- ja vierisgiellagiidda.
čakčamánnu 22, 2021 - juovlamánnu 15, 2021
Suoma áigi 16:00 - 17:00 gaskavahkku
Ohcejohka

Vuollegis šielmmá káfestallanbottut

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit
Oktavuohtaolmmoš: laura.arola@utsjoki.fi
Sámegielat káfestallanboddu logahatahkásaččaide ja rávesolbmuide. Boađe káfestallat, háleštallat, hárjehallat dahje aktiveret iežat sámegiela máhtu!
skábmamánnu 29, 2021 - skábmamánnu 29, 2021
Suoma áigi 17:00 - 19:00
Gáregasnjárga

Sámegiel muittašaneahket Gáregasnjárggas

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit ja SámiSoster ry
Oktavuohtaolmmoš: samastit@utsjoki.fi
Buresboahtin káfestallat, ságastallat ja geahčadit ovttas Biret-Ovllá Nilláin, Nilla Pieskiin boares govaid Ohcejot guovllu olbmuin ja dáhpáhusain!
juovlamánnu 13, 2021 - juovlamánnu 13, 2021
Suoma áigi 17:00 - 19:00
Ohcejohka

Sámegiel muittašaneahket Ohcejogas

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit ja SámiSoster ry
Oktavuohtaolmmoš: samastit@utsjoki.fi
Buresboahtin káfestallat, ságastallat ja geahčadit ovttas Biret-Ovllá Nilláin, Nilla Pieskiin boares govaid Ohcejot guovllu olbmuin ja dáhpáhusain!
juovlamánnu 13, 2021 - juovlamánnu 13, 2021
Suoma áigi 18:00 -
Ohcejohka

Sámi girjjálašvuohtajoavku

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit
Oktavuohtaolmmoš: laura.arola@utsjoki.fi
Sámi girjjálašvuohtajoavku čoahkkana oktii mánus Pedar Jalvi -girjerádjui oahpásmuvvat ođđa ja boares girjjiide ja háleštit daid birra sámegillii.