Dáhpáhuskaleandar

Buresboahtin Deanuleagi dáhpáhuskaleandarii! Kaleandarii čohkkejuvvojit Deanuleagis sámástit -prošeavtta iežas dáhpáhusaid lassin maiddái Deanuleagi eará doaibmiid, ovdamearkka dihte giellaguovddážiid, servviid ja gielddaid, doaimmat.

Deanuleagi doaibmi! Hálidatgo almmuhit iežat sámegielat dáhpáhusa dahje doaimma dán siiddus? Daga dan Almmut dáhpáhusa -siiddus!