Oza midjiide bargui Gáregasnjárgii!

Deanuleagis sámástit -prošeakta bálkáha Gáregasnjárgga gillái bargi doallat sámegielat doaimmaid dálvet 2021–2022.

Orutgo Gáregasnjárggas ja hálat sámegiela?
Liikotgo bargat olbmuiguin?
Livččetgo beroštuvvan lassidietnasis?

 

Jos vástidit bajábeale gažaldagaide jua, oza midjiide bargui!

Deanuleagis sámástit -prošeakta ohcá bargi doallat Gáregasnjárgga gilis sámegiel doaimmaid dálvet 2021–2022. Bargu lea sullii moadde diimmu vahkus, vejolaččat eanetge. Sáhttit ráđđádallat áššis!

Deanuleagis sámástit -prošeakta ordne iešguđetlágan sámegiel astoáiggedoaimmaid mánáin gitta boarrásiidda. Doaimmat sáhttet laktásit omd. falástallamii, duddjomii, musihkkii, málesteapmái, luonddudáidduide dahje vaikkoba hálešteapmái. Bargi beassá váikkuhit doaimmaide ja plánet daid ovttas eará prošeaktabargiiguin.

Bargu álgá soahpamuša mielde. Váldde oktavuođa de sáhttit muitalit eambbo – dahje sáddes njuolga friijahámat ohcamuša šleađgapoasttain čujuhussii kati.eriksen@utsjoki.fi. Mii bálkáhat vuosttas heivvolaš ohcci!

Buresboahtin min movttegis jovkui!

Lassidieđut:

Kati Eriksen
prošeaktahoavda, Deanuleagis sámástit
kati.eriksen@utsjoki.fi
+358 40 594 5060Eará ođđasat