Deanuleagis sámástit fállá sámegielat yoga-bottuid neahtas

Sámegielat yogastallan lea juohke maŋŋebáreahket Zoom bokte. Yoga-bottut lea nuvttá ja rabas buohkaide.

Deanuleagis sámástit -projeakta fállá sámegielat yoga-bottuid vahkkosaččat neahtas. Yoga-bottut lea nuvttá ja rabas buohkaide.

Yoga-bottuid doallá yoga-oahpaheaddji Gunvor Guttorm. Guttorm lea oahppan ashtanga yoga -oahpaheaddji ja lea váldán lassioahpu yin yogas gitta čiekŋudeaddji oahpuid rádjai. Guttorm lea yogastallan jeavddalaččat, masá beaivválaččat, 15 jagi. Son lea doallan yogaklássaid earret eará Guovdageainnus ja Johkamohkis. Guttorm doallá vurrolágaid yin yoga ja ashtanga yoga, mat guktot heivejit maiddái easkaálgiide.

Yin yoga lea ráfálaš ja terapeuhtálaš yogastallan, mii sisttisdoallá guhkes fanahemiid. Yin yoga ráfoha goruda ja miela. Dat heive erenoamážit olbmuide, geain leat deahkit bákčasat ja stirdon, molsašuddi miella, váibasat dahje ráfehis dovdu.

Ashtanga yogages lea dynámalaš yogastallan, mii sisttisdoallá iešguđetlágan ásanasaid, goruda lihkastagaid. Ashtangas lihkastagat čuvvot vuoigŋama.

Dárbbašat yoga-bottuide vuloža ja guottá. Cokka biktasiid, maiguin sáhtát lihkadit.

Sámegielat yogastallan lea juohke maŋŋebárgga diibmu 19.45–20.45 Suoma áiggi, diibmu 18.45–19.45 Norgga ja Ruoŧa áiggi. Diimmut dollojuvvojit 1.12.–22.12.2020 ja 5.1.–23.2.2021. Giđa prográmma almmuhuvvo maŋŋelabbos.

Yoga dollojuvvo Zoom bokte, liŋkkat almmuhuvvojit dáhpáhussiiddus.

Jos it leat luđen alccet Zoom-prográmma, ii heahti! Beasat yogai njuolga, go deattát Zoom-siiddus “Join from Your Browser”.Eará ođđasat