Deanuleagis sámástit lágida Ohcejoga ja gáiddusoahpahusprošeavtta oahpaheaddjiide skuvlejumiid sámegiela didaktihkas – vuogit dasa, mo nuppigiela oahppi njálmmálaš sámegiela sáhttá aktiviseret oahppodiimmus

Skuvlejumiid doallá Deanu Sámeskuvlla oahpaheaddji Ellen Ravna iežas vásáhusaid ja masterbargodutkamušas vuođul.

Deanu Sámeskuvlla oahpaheaddji Ellen Ravna doalai vuosttas skuvlejumi Ohcejohnjálmmi skuvlla oahpaheaddjiide vuossárgga 17.5. Sámi musihkkaakademiija dálus. Govva: Laura Arola / Deanuleagis sámástit

Deanuleagis sámástit -prošeakta fállá dán ja boahtte vahkus Ohcejoga skuvllaid ja Sámegielaid gáiddusoahpahusprošeavtta oahpaheaddjiide skuvlejumiid sámegiela didaktihkas.

Skuvlejumiid doallá Deanu Sámeskuvlla oahpaheaddji Ellen Ravna. Skuvlejumiin son muitala oahpaheaddjiide, mo ságastallamiid sáhttá geavahit ávkin giellaoahpahusas dallege, go oahppi ii máhte giela velá nu bures. Vuosttas skuvlejupmi dollojuvvui Ohcejohnjálmmi skuvlla oahpaheaddjiide otne vuossárgga 17.5. Sámi musihkkaakademiija dálus.

Logaldallamiid vuođđun leat Ravna iežas vásáhusat oahpaheaddjin ja su masterbargu Gáidosis lahkoneamen sámástangoahtái – Nuppigiela oahppi sártnodeapmi oahpaheaddjiin gáiddusoahpahusas.

Ravna masterbarggu fáddán lea njálmmálaš gulahallan sámegiela nuppigiela gáiddusoahpahusas. Sámástangoahti lea didákttalaš modealla, man mielde oahpaheaddji sáhttá lágidit gulahallandoaimmaid nu, ahte nuppigiela oahppi sámásteapmi sáhttá lassánit oahppodiimmu áigge. Málles lea ávki maid eatnigielat mánáid oahpahusas, go sámeoahpahusas leat mánáin nu iešguđetlágan gielladuogážat.

– Mii galggašeimmet dávjábut beassat juohkit iežamet vásáhusaid, materiálaid ja bargoneavvuid sámeoahpaheaddjiid gaskkas, maiddái rájá rastá, Ravna lohká.

Deanuleagis sámástit -prošeakta fállá čuovvovaš skuvlejumi oahpaheaddjiide gáiddusin vuossárgga 24.5.Eará ođđasat