Buresboahtin Deanuleagis sámástit -prošeavtta ođđa neahttasiidui!

Siidduid oktan erenoamášvuohtan lea sámegielat dáhpáhusaid kaleandar, mas prošeaktahoavda Kati Eriksen sávvá šaddat olles Deanuleagi oktasaš kaleandara.

Buresboahtin Deanuleagis sámástit -prošeavtta ođđa neahttasiidui, man mii leat almmustahttán sámi álbmotbeaivvi gudnin!

Deanuleagis sámástit -prošeakta lea dán rádjai almmuhan doaimmainis eanaš Ohcejoga gieldda neahttasiiddus, muhto álbmotbeaivvi rájes diehtojuohkin sirdašuvvá dán prošeaktasiidui.

Olles Deanuleagi oktasaš dáhpáhuskaleandar

Ođđa neahttasiidduin gávdnojit máŋggabealagit dieđut Deanuleagis sámástit -prošeavttas, dan duogážis ja doaimmain. Siiddut leat davvisáme-, suoma- ja dárogillii.

Siidduid oktan erenoamášvuohtan lea sámegielat dáhpáhusaid kaleandar, mas prošeaktahoavda Kati Eriksen sávvá šaddat olles Deanuleagi oktasaš kaleandara.

– Dávjá gullat olbmuid lohkamin, ahte livčče searvan doaimmaide, jos fal diehtán. Sávvamis min kaleandara bokte olbmot gávdnet álkket sámegielat doaimmaid dán guovllus!

Dasa lassin, ahte juohkehaš sáhttá almmuhit iežas sámegielat dáhpáhusaid siidduid kaleandarii, sáhttá siidduin maid earret eará deavdit sávaldatskovi Deanuleagi dáhpáhusain ja asttuáiggedoaimmain.

Viiddes prošeakta vuođđuda earret eará giellaguovddáža Ohcejohkii

Deanuleagis sámástit lea guovttejahkásaš (2020–2022) Interreg Davvi -prošeakta, man ollašuhttet ovttasbarggus Ohcejoga gielda, Sámi ealáhus- ja guorahallanguovddáš (SEG) ja Kajaani ámmátallaskuvla (KAMK).

Prošeavtta vuođđoulbmil lea gáhttet Deanuleagi sámegiela ja árbedieđu iešguđetlágan doaimmaiguin. Prošeakta earret eará lágida sámegielat doaimmaid Deanuleagis rastá riikkarájá, vuođđuda Ohcejohkii Giellagárdi-giellaguovddáža, ovddida Deanuleagi giellaguovddážiid ovttasbarggu, buvttada sámegielat Vuosterávdjái-oahppospealu ja doarju sámegiela gáiddusoahpahusa.

Lasi dieđuid Deanuleagis sámástit -prošeavtta máŋggabealat doaimmain gávnnat dán neahttasiiddus, buresboahtin oahpásmuvvat!Eará ođđasat