Deanuleagis sámástit
  • Rájáhis Interreg Davvi -prošeakta
  • Áigi: 2020–2022
  • Ovttasbarggus: Ohcejoga gielda, Sámi ealáhus- ja guorahallanguovddáš, Kajaani ámmátallaskuvla
  • Dovdocealkka: “Rájáhis giella rájáhis olbmuide”
  • Loahppaboađus: Deanuleagis doaibmá giellaguovddážiid fierpmádat, mii doarju guovllu sámegiela nanosmuvvama ja báikkálaš árbedieđu máhtu
Váldodoaimmat
  • Mii nannet Deanuleagi sámegiela, -kultuvrra ja árbedieđu
  • Mii fállat Deanuleagi olbmuide sámegielat doaimmaid rájáid rastá
  • Mii vuođđudat Ohcejohkii Giellagárdi-giellaguovddáža ja ovddidat Deanuleagi giellaguovddášfierpmádaga
  • Mii buvttadat sámegielat Vuosterávdnjái-dihtorspealu
  • Mii nanosmahttit sámegiela gáiddusoahpahusa

Áigeguovdil

Deanuleagis dáhpáhuvvá

borgemánnu 24, 2021 - juovlamánnu 21, 2021
Suoma áigi 19:30 - 21:00 maŋŋebárga
Virtuáladáhpáhus

Sámegiel neahttayoga

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit
Oktavuohtaolmmoš: samastit@utsjoki.fi
Deanuleagis sámástit -prošeavtta sámegiel neahttayogat leat nuvttá ja rabas buohkaide, ja heivejit maid easkaálgiide.
čakčamánnu 7, 2021 - juovlamánnu 14, 2021
Suoma áigi 17:00 - 18:30 maŋŋebárga
Ohcejohka

Sámegiel álšasále Ohcejogas

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit
Oktavuohtaolmmoš: Kati Eriksen, kati.eriksen@utsjoki.fi, 040 594 5060
Sámegiel álšasáles beassá sihke hárjehallat ja sámástit ovttas earáiguin. Álšasálebottut leat oaivvilduvvon sihke eatni- ja vierisgiellagiidda.
čakčamánnu 22, 2021 - juovlamánnu 15, 2021
Suoma áigi 16:00 - 17:00 gaskavahkku
Ohcejohka

Vuollegis šielmmá káfestallanbottut

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit
Oktavuohtaolmmoš: laura.arola@utsjoki.fi
Sámegielat káfestallanboddu logahatahkásaččaide ja rávesolbmuide. Boađe káfestallat, háleštallat, hárjehallat dahje aktiveret iežat sámegiela máhtu!
golggotmánnu 25, 2021 - golggotmánnu 25, 2021
Suoma áigi 18:00 -
Ohcejohka

Sámi girjjálašvuohtajoavku

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit
Oktavuohtaolmmoš: laura.arola@utsjoki.fi
Sámi girjjálašvuohtajoavku čoahkkana oktii mánus Pedar Jalvi -girjerádjui oahpásmuvvat ođđa ja boares girjjiide ja háleštit daid birra sámegillii.
golggotmánnu 28, 2021 - golggotmánnu 28, 2021
Suoma áigi 18:00 -
Virtuáladáhpáhus

Sámi giellarávvehateahket Ohcejot vánhemiidda

Ordnejeaddji: Deanuleagis sámástit
Oktavuohtaolmmoš: samastit@utsjoki.fi
Boađe gullat ja ságastallat máná ja nuora gielalaš ovdáneamis, sámegiela geavaheamis ja das, makkár vugiiguin sámegiela sáhttá doarjut Ohcejogas.